Yleistä

DEMOKRAATTINEN KOULU

Turun Feeniks koulu on vapaa ja demokraattinen oppimisympäristö. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että koulussa pyritään
1) antamaan lapselle ja nuorelle mahdollisimman suuri vapaus oman opiskelunsa suhteen, sillä hän on oman oppimisensa paras asiantuntija.
2) tekemään koulua koskevat päätökset yhdessä koko kouluyhteisönä siten että myös lapset ja nuoret osallistuvat päätöksentekoon.

Nämä periaatteet tukevat lapsen omaa motivaatiota, itseohjautuvuutta, luovuutta, ryhmässä toimimista ja vastuun ottamista. Tällaisessa oppimisympäristössä opitaan alusta saakka ottamaan vastuuta omasta oppimisesta sekä koulun päätöksenteosta keskustelevassa ja yhteisöllisessä kulttuurissa.

Vapaita ja demokraattisia kouluja on Euroopassa noin sata. Turun Feeniks-koulu on niiden kattojärjestön Euroopan demokraattisten koulujen liiton (EUDEC) jäsen.

 

KOTIOPPIJUUS

Turun Feeniks-koulun oppilaat ovat virallisesti kotioppijoita, jolloin lapsen tai nuoren huoltaja on virallisesti vastuussa opintojen etenemisestä. Tällöin lapselle tai nuorelle määrätään valvova opettaja omasta kotikunnasta, joka seuraa opintojen etenemistä. Turun Feeniks-koulu pyrkii tekemään tiivistä yhteistyötä kunkin lapsen valvovan opettajan kanssa ja järjestämään seurannan mahdollisimman lapsentahtiseksi ja koulun arvoja vastaavaksi. Koulussa kerätään portfoliota tms. jolla edistyminen (osittain) osoitetaan ja hyödynnetään Tiedonrakentajat järjestelmää. Annamme perheille Turun Feeniks-koulun oman lomakkeen, jolla perhe voi hoitaa kotioppijaksi ilmoittautumisen kotikunnassaan. Autamme tarvittaessa ilmoituksen tekemisessä ja oppimisen seurannasta sopimisessa oppilaan kotikunnan kanssa.

Lisää tietoa kotioppijuudesta täältä.

 

PÄÄTÖKSENTEKO KOULUSSA & KONFLIKTIEN RATKAISU

Koulun päättävä elin on koulukokous, joka kokoontuu viikottain ja tarvittaessa useamminkin. Koulukokoukseen osallistuvat kaikki koulun päivittäisessä toiminnassa mukana olevat lapset, nuoret ja aikuiset. Koulukokous voi käsitellä esimerkiksi koulun hankintoja, sääntöjä sekä toimintaa. Koulukokous päättää mahdollisimman laajasti koulun kaikista asioista yhdessä keskustellen. Äänestäminen on vasta viimesijainen ratkaisu. Kukin lapsi ja nuori voi osallistua päätöksentekoon oman kypsyytensä, kiinnostuksensa ja osaamisensa mukaisesti, eli ketään ei ohjata päättämään asioista, joista päättämiseen hän ei vielä ole valmis tai halukas osallistumaan. Riidat ja konfliktit ratkaistaan aina yhdessä asianosaisten kesken ja tuetaan lapsia ja nuoria pääsemään keskustellen kaikkia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun.

 

PERHEIDEN OSALLISTUMINEN KOULUN TOIMINTAAN

Oppilaiden perheiden odotetaan osallistuvan Turun Feeniks-koulun toimintaan vapaaehtoistyön muodossa (esim. 2-3 h/kk). Tämä voi olla esimerkiksi työpajojen tarjoamista valitsemastaan aiheesta, koulun siivoamiseen osallistumista, ruoan valmistamista, yleisesti vapaaehtoisena toimimista, rahoituksen hankkimista, tukiyhdistykseen hallituksessa työskentelyä tai visiointia. Olemme avoimia monenlaisille ideoille, etsi sinua kiinnostava tapa olla mukana ja tartu siihen rohkeasti! Muiden kuin oppilaiden ja vakituisen henkilökunnan osallistumisesta koulupäiviin sovitaan yhdessä etukäteen (asia käsitellään koulukokouksessa).

 

LUKUVUOSI JA LOMA-AJAT

Syyslukukausi: ti 15.8.– pe 22.12.2017
Syysloma: to 19.10.– su 22.10.2017
Joululoma: la 23.12.2017 – su 7.1.2018
Kevätlukukausi: ma 8.1.– la 2.6.2018
Talviloma: ma 19.2. – su 25.2.2018
(Turun kaupungin esiopetuksen ja peruskoulujen työ- ja loma-ajat)

 

RUOKAILU

Ruokailu hoituu pääosin omin eväin ja sovittuina päivinä valmistamme yhteisen aterian.

 

AUKIOLOAIKA

Koulu on päivittäin avoinna klo 9.00-14.00, ja kunkin lapsen ja nuoren oletetaan olevan paikalla vähintään klo 10.00-14.00 välisen ajan, jotta hän pystyy osallistumaan riittävästi yhteiseen toimintaan ja pysyy ajan tasalla koulun toiminnasta. Osa-aikaisista ratkaisuista on poikkeustapauksissa sovittava erikseen. Tarvittaessa voidaan sopia lyhyemmistä tai pidemmistä jaksoista, jolloin oppilas opiskelee muualla kuin koulun tiloissa.

 

SIJAINTI

Koulutoiminta järjestetään Koroisilla (http://www.koroinen.info/)

 

KOULUTOIMINNAN RAHOITTAMINEN

Koulutoimintaan on meneillään rahoituksen haku eri tahoilta. Lisäksi perheet osallistuvat toiminnan rahoittamiseen kuukausittaisella lahjoituksella Turun Feeniks-koulun tukiyhdistykselle. Pyrimme rakentamaan solidaarisen järjestelmän, ettei kenenkään mahdollisuus käydä Turun Feeniks-koulua kaadu taloudellisiin seikkoihin.

 

OPPIMISSUUNNITELMAT, OPPIMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI

Jokainen lapsi ja nuori laatii yhdessä aikuisen kanssa itselleen luvuosittain tai lukukausittain oppimissuunnitelman, johon kirjataan hänen yksilöllisiä tavoitteitaan oppimiselle ja kasvulle. Käytämme opiskelussa tarpeen mukaan Tiedonrakentajat-oppimisympäristöä, jonka avulla voi seurata helposti valtakunnallista opetussuunnitelmaa yksilöllisesti opiskellen koulussa ja kotona. Oppimisen seuranta ja arviointi hoidetaan Turun Feeniks-koulussa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Arviointi tapahtuu yhdessä lapsen tai nuoren kanssa ja siinä painotetaan itsearviointia: mitä olen oppinut, mitä haluaisin oppia lisää, missä on parannettavaa?

 

HENKILÖKUNTA

Turun Feeniks-koulussa työskentelee syksyllä 2017 yksi aikuinen, joka on koulutukseltaan luokanopettaja. Lisäksi koulussa on säännöllisesti vapaaehtoisia, harjoittelijoita tai työkokeilijoita. Teemme yhteistyötä Feeniks-koulun perhepäivähoitoryhmien kanssa.

 

ILMOITTAUTUMINEN JA TUTUSTUMISJAKSO

Ennakkoilmoittautuminen lukuvuoden 2017-2018 koulutoimintaan on avoinna 7.4.-7.5.2017 osoitteessa https://www.webropolsurveys.com/S/79AC4F584E5C4765.par. Alustava ilmoittautuminen ei sido sinua mihinkään, mutta varaamme lapsellesi paikan.

Koulutoiminta aloitetaan mikäli mukaan ilmoittautuu tarpeeksi oppilaita. Sitova ilmoittautuminen tehdään kesäkuussa.

Turun Feeniks-kouluun tullaan oppilaaksi yhteisen palaverin ja tutustumiskäynnin tai tutustumisjakson kautta. Tutustumisjakson jälkeen arvioidaan sekä perheen että TFK:n kannalta tämän oppimisympäristön sopivuutta lapselle ja lapsen sopivuutta ja halua tulla osaksi vapaata ja demokraattista kouluyhteisöä.

LISÄTIETOJA: turunfeenikskoulu (a) gmail.com