Koulutoiminnan arvot

SUKUPUOLISENSITIIVISYYS

Turun Feeniks-koulu on sukupuolisensitiivinen oppimisympäristö. Tämä tarkoittaa, että kunnioitamme kunkin ihmisen omaa kokemusta sukupuolestaan, kannustamme toisiamme kokeilemaan monipuolisesti erilaisia tekemisiä koetusta sukupuolesta riippumatta ja viittaamme kaikkiin henkilöihin heidän etunimellään (emme sukupuoleen viittaavilla käsitteillä).

 

KUNNIOITTAVA KOHTAAMINEN JA KESKUSTELEVUUS

Turun Feeniks-koulu on oppimisympäristö, jonka jokaista jäsentä kuunnellaan ja asiat pyritään aina hoitamaan yhdessä keskustellen. Keskustelemme aktiivisesti muuun muassa yhteiskunnallisista rakenteista, ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta ja hyvinvoinnista sekä ympäristöasioista.

 

LUOTTAMUS

Turun Feeniks-koulu on lasten ja nuorten omaa kiinnostusta ja aktiivisuutta tukeva oppimisympäristö, mikä edellyttää lapsen tai nuoren vanhemmilta erityistä halua luottaa lapsensa kykyyn arvioida (yhdessä koulun aikuisten kanssa) mitä hänen on olennaisinta kulloinkin tehdä. Toisesta koulusta Turun Feeniks-kouluun siirryttäessä lapselta tai nuorelta voi kestää puolikin vuotta sopeutua muutokseen eli siihen että oma aktiivisuus ja kiinnostus oppimiseen herää. Tänä aikana lapselle tai nuorelle tulisi antaa tilaa kypsyä itse, ilman että aikuiset liikaa kannustavat tätä formaaliin opiskeluun tai muutoin puuttuvat tämän tekemisiin ellei se ole välttämätöntä.

 

SEKULAARISUUS

Turun Feeniks-koulu on sekulaarinen oppimisympäristö. Emme anna koulussa minkään uskonnon opetusta, mutta suhtaudumme uteliaisuudella keskustellen erilaisiin maailmankatsomuksiin ja autamme lasta selvittämään myös häntä kiinnostavia eri maailmankatsomuksia koskevia kysymyksiä. Tiedonrakentajat-järjestelmän avulla oppilaan on mahdollista opiskella elämänkatsomustietoa tai evankelis-luterilaista uskontoa.