Koulutoiminnan käytäntöjä

 

DEMOKRAATTINEN KOULU

Turun Feeniks koulu on vapaa ja demokraattinen oppimisympäristö. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että koulussa pyritään

1) antamaan lapselle ja nuorelle mahdollisimman suuri vapaus oman opiskelunsa suhteen, sillä hän on oman oppimisensa paras asiantuntija.

2) tekemään koulua koskevat päätökset yhdessä koko kouluyhteisönä siten että myös lapset ja nuoret osallistuvat päätöksentekoon.

Nämä periaatteet tukevat lapsen omaa motivaatiota, itseohjautuvuutta, luovuutta, ryhmässä toimimista ja vastuun ottamista. Tällaisessa oppimisympäristössä opitaan alusta saakka ottamaan vastuuta omasta oppimisesta sekä koulun päätöksenteosta keskustelevassa ja yhteisöllisessä kulttuurissa.

Vapaita ja demokraattisia kouluja on Euroopassa noin sata. Turun Feeniks-koulu on niiden kattojärjestön Euroopan demokraattisten koulujen liiton (EUDEC) jäsen.

 

KOTIOPPIJUUS

Turun Feeniks-koulun oppilaat ovat virallisesti kotioppijoita, jolloin lapsen tai nuoren huoltaja on virallisesti vastuussa opintojen etenemisestä. Tällöin lapselle tai nuorelle määrätään valvova opettaja omasta kotikunnasta, joka seuraa opintojen etenemistä. Turun Feeniks-koulu pyrkii tekemään yhteistyötä kunkin lapsen valvovan opettajan kanssa ja järjestämään seurannan mahdollisimman lapsentahtiseksi ja koulun arvoja vastaavaksi. Koulussa kerätään portfoliota tms. jolla edistyminen (osittain) osoitetaan ja hyödynnetään Tiedonrakentajat järjestelmää. Annamme perheille Turun Feeniks-koulun oman lomakkeen, jolla perhe voi hoitaa kotioppijaksi ilmoittautumisen kotikunnassaan. Autamme tarvittaessa ilmoituksen tekemisessä ja oppimisen seurannasta sopimisessa oppilaan kotikunnan kanssa.

Lisää tietoa kotioppijuudesta: http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/perusopetuksen_jarjestaminen/kotiopetus)

 

PÄÄTÖKSENTEKO KOULUSSA & KONFLIKTIEN RATKAISU

Koulun päättävä elin on koulukokous, joka kokoontuu viikottain ja tarvittaessa useamminkin. Koulukokoukseen osallistuvat kaikki koulun päivittäisessä toiminnassa mukana olevat lapset, nuoret ja aikuiset. Koulukokous voi käsitellä esimerkiksi koulun hankintoja, sääntöjä sekä toimintaa. Koulukokous päättää mahdollisimman laajasti koulun kaikista asioista yhdessä keskustellen. Äänestäminen on vasta viimesijainen ratkaisu. Kukin lapsi ja nuori voi osallistua päätöksentekoon oman kypsyytensä, kiinnostuksensa ja osaamisensa mukaisesti, eli ketään ei ohjata päättämään asioista, joista päättämiseen hän ei vielä ole valmis tai halukas osallistumaan. Riidat ja konfliktit ratkaistaan aina yhdessä asianosaisten kesken ja tuetaan lapsia ja nuoria pääsemään keskustellen kaikkia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun.

 

LUKUVUOSI JA LOMA-AJAT

Syyslukukausi: 3.9. – 21.12.2018

Syysloma: 18.10.– su 21.10.2018

Joululoma: 22.12.2018 –  6.1.2019

Kevätlukukausi: 7.1.–  1.6.2019

Talviloma: 18.2. – 24.2.2019

 

RUOKAILU

Ruokailu hoituu pääosin omin eväin ja sovittuina päivinä valmistamme yhteisen aterian.

 

OPETUSAJAT

Opettaja on paikalla päivittäin kolmen tunnin ajan joko aamu- tai iltapäivällä. Syyslukukauden aikataulu ilmoitetaan elokuun alussa. Mikäli lapsesi tarvitsee ilta- tai aamupäivähoitoa, ilmoitathan siitä ilmoittautumisen yhteydessä. Pyrimme järjestämään aamu- ja iltapäivähoitoa tarpeen mukaan. Isommat koululaiset voivat opiskella koulussa myös itsenäisesti muina aikoina. Tarvittaessa voidaan sopia lyhyemmistä tai pidemmistä jaksoista, jolloin oppilas opiskelee muualla kuin koulun tiloissa.

 

SIJAINTI

Koulutoiminta järjestetään Koroisilla (http://www.koroinen.info/), parin kilometrin päässä Turun keskustasta. Koulumatkan helpottamiseksi pyritään järjestämään kimppakyytejä tai yhdessä bussilla liikkumista.

 

KOULUTOIMINNAN RAHOITTAMINEN

Perheet osallistuvat toiminnan rahoittamiseen kuukausittaisella lahjoituksella Turun Feeniks-koulun tukiyhdistykselle. Pyrimme rakentamaan solidaarisen järjestelmän, ettei kenenkään mahdollisuus käydä Turun Feeniks-koulua kaatuisi taloudellisiin seikkoihin.

 

ITSENÄINEN LIIKKUMINEN

Turun Feeniks-koulu on itsenäiseen tutkiskeluun kannustava oppimisympäristö, jolle koko maailma on täynnä oppimisen mahdollisuuksia. Kolmannesta vuosiluokasta alkaen, tai kun on yhdessä arvioitu, että omat taidot ja vastuu ovat riittävät, TFK:n lapset ja nuoret saavat käydä vähintään kahden oppilaan ryhmissä koulupäivän aikana esimerkiksi kirjastossa tai muussa etukäteen sovitussa paikassa tai viettää aikaa pihalla ilman jatkuvaa aikuisen valvontaa.

 

OPPIMISSUUNNITELMAT, OPPIMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI

Jokainen lapsi ja nuori laatii yhdessä aikuisen kanssa itselleen luvuosittain tai lukukausittain oppimissuunnitelman, johon kirjataan hänen yksilöllisiä tavoitteitaan oppimiselle ja kasvulle. Käytämme opiskelussa tarpeen mukaan Tiedonrakentajat-oppimisympäristöä, jonka avulla voi seurata helposti valtakunnallista opetussuunnitelmaa yksilöllisesti opiskellen koulussa ja kotona. Oppimisen seuranta hoidetaan Turun Feeniks-koulussa yhdessä, painottaen lapsen tai nuoren itsearviointia: Mitä olen oppinut, mitä haluaisin oppia lisää, missä on parannettavaa? Emme käytä oppimisen arvioinnissa numeroarviointia ennen kuin 9-luokalla.

 

HENKILÖKUNTA

Turun Feeniks-koulussa työskentelee syksyllä 2018 Emmi Hiivola, joka on loppuvaiheen aineen- ja luokanopettaja-opiskelija. Emmin työtä ohjaa hankkeessa toimiva pätevä luokanopettaja. Lisäksi koulussa on säännöllisesti vapaaehtoisia, harjoittelijoita tai työkokeilijoita. Teemme yhteistyötä Feeniks-koulun perhepäivähoitoryhmien kanssa.

 

Emmi kertoo itsestään näin: “Olen 28-vuotias kasvatustieteen kandidaatti, ja teen maisteriopintoja. Valmistun noin 2 vuoden sisällä luokanopettajaksi sekä yhteiskuntaopin ja elämänkatsomustiedon aineopettajaksi. Olen kotoisin Naantalista, ja olen asunut Turussa vuodesta 2007. Minulla on pitkää harrastustaustaa musiikissa, teatterissa, tanssissa, käsitöissä, kuvataiteissa ja leipomisessa, ja olen lisäksi hiljattain kiinnostunut luonnossa liikkumisesta ja erilaisista liikuntamuodoista (mm. jooga, akrobatia). Demokraattisen koulun periaatteet ovat minulle tärkeitä, ja toivon, että saamme yhdessä luotua oppilaille stressittömän tilan oppia ja elää.”

 

ILMOITTAUTUMINEN JA TUTUSTUMISJAKSO

Turun Feeniks-koulu aloittaa toimintansa syksyllä 2018. Kouluumme on jatkuva ilmoittautuminen osoitteessa https://www.webropolsurveys.com/S/79AC4F584E5C4765.par

 

VASTUUKYSYMYKSET JA VAKUUTUKSET

Turun Feeniks-koulun henkilökunnalla on koulukerhotoimintaa koskeva vastuuvakuutus. Koulun oppilaita ei vakuuteta koulun toimesta, mutta koulun aktiivisen oppimisen luonteen vuoksi perheiden suositetaan vahvasti ottavan lapsilleen kerhotoiminnan kattavan tapaturmavakuutuksen ja tutustumaan vakuutuksen ehtoihin yksityiskohtaisesti.

 

LISÄTIETOA JA LINKKEJÄ:

turunfeenikskoulu@gmail.com

Ilmoittautuminen koulutoimintaan: https://www.webropolsurveys.com/S/79AC4F584E5C4765.par

http://www.eudec.org