Videoita

Tähän on koottu muutamia koulutuksen muutostarpeesta sekä vapaasta ja demokraattisesta oppimisesta kertovia videoita. Lisää löydät Youtubesta esimerkiksi hakusanoilla democratic education.

 

Schools of Trust –elokuva

 

Sir Ken Robinson puhuu koulutuksen muutostarpeesta

 

Sugata Mitra puhuu käsittelee itseohjautuvaa oppimista

 

Lisäksi paljon videoita löydät myös hakemalla ”Sudbury valley school”, joka on tunnetuin ja laajimmalle levinnyt demokraattisten koulujen ryhmittymä.