Become a studen at Phoenix-school

© Elina Palosaari, luonnollinenalkuphotography

Oppilaaksi tullaan seuraavien askeleiden kautta:

1.  Tule kerran kuussa järjestettäviin avoimiin oviin tai sovi tutustumisaika koululle (ota yhteyttä info@turunfeenikskoulu.fi). Tutustumiskäynnillä perhe tapaa opettajan ja kouluhankkeen edustajan, ja lapsi pääsee tutustumaan koulun tiloihin. Tätä ennen voit halutessasi kysyä lisätietoja sähköpostitse. Tutustumiskäynti ei sido sinua mihinkään, vaan voit rauhassa tutustua kouluun ja esittää kysymyksiä.

2.   Täytä ilmoittautumislomake tästä.

3.   Ilmoittautumisen jälkeen oppilas voi aloittaa kuukauden mittaisen tutustumisjakson koululla. Tutustumisjakson päätyttyä vanhemmat ja opettaja tapaavat ja sovitaan jatkosta. Autamme tarvittaessa perhettä kotioppijaksi ilmoittautumisessa ja valvontakäytännöistä sopimisessa.

Kotioppijuus

© Elina Palosaari, luonnollinenalkuphotography

Turun Feeniks-koulu ei ole virallinen perusopetusta järjestävä taho. Oppilaamme ovat kotioppijoita, jolloin lapsen tai nuoren huoltaja on virallisesti  vastuussa opintojen etenemisestä. Huoltaja on vastuussa myös lapsen terveystarkastusten järjestämisestä julkisen tai yksityisen terveydenhuollon piirissä.

Kotioppilaaksi siirtyvän tulee tehdä asiasta ilmoitus kotikunnan sivistystoimelle. Annamme perheille Turun Feeniks-koulun oman lomakkeen, jolla perhe voi hoitaa kotioppijaksi ilmoittautumisen kotikunnassaan. Lapselle tai nuorelle määrätään tutkiva opettaja omasta kotikunnasta, joka seuraa opintojen etenemistä. Turun Feeniks-koulu pyrkii tekemään yhteistyötä kunkin lapsen tutkivan opettajan kanssa ja järjestämään seurannan mahdollisimman lapsentahtiseksi ja koulun arvoja vastaavaksi. Koulussa kerätään portfoliota, jolla edistyminen (osittain) osoitetaan ja hyödynnetään sähköisiä seurantatyökaluja. Autamme tarvittaessa ilmoituksen tekemisessä ja oppimisen seurannasta sopimisessa oppilaan kotikunnan kanssa.

Lisää tietoa kotioppijuudesta: http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/perusopetuksen_jarjestaminen/kotiopetus)

Ota yhteyttä!