Mikä on Turun Feeniks-koulu?

© Elina Palosaari, luonnollinenalkuphotography

Turun Feeniks-koulu on vapaa ja demokraattinen oppimisympäristö esi- ja perusopetusikäisille lapsille ja nuorille. Demokraattinen koulu eroaa peruskoulusta kahdella tavalla: 1) lapsilla ja nuorilla on todellinen mahdollisuus vaikuttaa opiskeluunsa ja koulun asioihin, ja 2) oppiminen perustuu lapsen yksilölliseen oppimistahtiin ja kiinnostuksen kohteisiin.

Aikuiset vastaavat turvallisen ja omaehtoista oppimista edistävän kouluympäristön luomisesta, mutta kouluryhmä päättää itse monista ryhmän toimintaa koskevista asioista. Näitä ovat esimerkiksi yhteiset säännöt, retkikohteet, aktiviteetit, vierailijat ja kouluryhmän kuukausibudjetin käyttö. Päätökset tehdään koulukokouksessa.

Turun Feeniks-koulussa opiskellaan moni-ikäisessä pienryhmässä, joka mahdollistaa yksilöllisen kohtaamisen niin oppilaan ja opettajan välillä kuin oppilaiden kesken. Koulunkäynnin perustana on lapsilähtöisyys ja yksilöllisyys, lapsen osallisuus, oma tiedonjano ja oppimisen ilo. Koulussamme lukujärjestys suunnitellaan yhdessä ja oppilas saa itse valita mille oppitunneille osallistuu ja mitä ja milloin hän opiskelee.  

Toimimme luonnonläheisessä miljöössä Koroisilla, parin kilometrin päässä Turun keskustasta. Turun Feeniks-koulu on Suomen ensimmäinen demokraattinen koulu, mutta Euroopassa demokraattisia kouluja on yli sata. Koulumme on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton.

Miksi toisenlainen koulu?

Maailma on muuttunut nopeammin kuin koulu. Nykypäivän ja tulevaisuuden haasteita ratkomaan tarvitaan aktiivisia ja itsenäisesti ajattelevia oman oppimisensa asiantuntijoita, jotka eivät pelkää jatkuvaa muutosta ja yhdessä tekemistä. Demokraattisessa oppimisympäristössä kasvava lapsi oppii perinteisten oppisisältöjen lisäksi taitoja, jotka kantavat elämässä pitkälle: keskustelua ja yhteistä päätöksentekoa, pitkäjänteisyyttä sekä vastuun ottamisesta niin omasta oppimisesta kuin yhteisön asioista. Koemme, että koulun tulisi entistä paremmin vaalia kaikista lapsista löytyvää oppimisen iloa ja sisäistä motivaatiota. Koulun on aika tehdä rohkeita aloitteita ja pilottihankkeita, joista toimivat käytännöt voidaan ottaa koko koulumaailman käyttöön. Tähän tarpeeseen vastaa Turun Feeniks-koulu.

Tyypillinen päivä Turun Feeniks-koulussa

Koulupäivä kestää kolmesta kuuteen tuntia. Aamu alkaa usein aamupiirillä, jossa käydään läpi päivän ja lähipäivien ohjelmaa, vierailijoita ym. ilmoitusasioita. Kokouspäivinä päivä aloitetaan koulukokouksella jossa päätetään kouluryhmän yhteisistä asioista, ja johon kaikki voivat tehdä ehdotuksia etukäteen.

Turun Feeniks-koulussa on käytössä open space -menetelmään perustuva lukujärjestys, jonka sisältöön kaikki voivat vaikuttaa. Oppilailla on mahdollisuus pyytää tai tarjota lukujärjestykseen haluamiaan sisältöjä ja yhdessä sovitaan, minä päivänä mitäkin tunteja on tarjolla. Lukujärjestykseen merkitään oppilaiden toiveiden lisäksi opettajan, harjoittelijoiden ja vapaaehtoisten tarjoamat oppitunnit, kurssit sekä retket.

Opetustuokioiden lisäksi päivään kuuluu aina ulkoilua, leikkiä tai muuta vapaata toimintaa ja toisinaan myös lepohetki. Aikataulu joustaa tarpeen mukaan mahdollistaen yksilöllisen työskentelytahdin omaa motivaatiota seuraten – keskittynyttä tekemistä ei turhaan keskeytetä.

Noin kerran viikossa tai kahdessa pyrimme tekemään retken lapsia kiinnostavaan kohteeseen. Olemme käyneet mm. luontoretkillä, museoissa, eläinklinikalla, uimahallissa, arkeologisilla kaivauksilla, konserttitalolla kuuntelemassa kenraaliharjoituksia…

Opettaja

Turun Feeniks-koulun opettajana työskentelee Emmi Hiivola, joka on loppuvaiheen aineen- ja luokanopettaja-opiskelija. Emmin työtä ohjaa hankkeessa toimiva pätevä luokanopettaja. Lisäksi koulussa on säännöllisesti vapaaehtoisia, harjoittelijoita tai työkokeilijoita. Teemme yhteistyötä Feeniks-koulun perhepäivähoitoryhmien kanssa.

Turun Feeniks-koulun opettaja Emmi Hiivola

Emmi kertoo itsestään näin: “Olen 29-vuotias kasvatustieteen kandidaatti, ja teen maisteriopintoja. Valmistun noin 2 vuoden sisällä luokanopettajaksi sekä yhteiskuntaopin ja elämänkatsomustiedon aineopettajaksi. Olen kotoisin Naantalista, ja olen asunut Turussa vuodesta 2007. Minulla on pitkää harrastustaustaa musiikissa, teatterissa, tanssissa, käsitöissä, kuvataiteissa ja leipomisessa, ja olen lisäksi hiljattain kiinnostunut luonnossa liikkumisesta ja erilaisista liikuntamuodoista (mm. jooga, akrobatia, taiji). Demokraattisen koulun periaatteet ovat minulle tärkeitä, ja toivon, että saamme yhdessä luotua oppilaille stressittömän tilan oppia ja elää.”