Päivähoidon käytäntöjä

Haemme joukkoomme uutta perhepäivähoitajaa. Lue lisää täältä.

Hoitopaikkojen hinnat

Hoitopaikan hinnat ovat yhtenäiset eri hoitoryhmien kesken. Kelan yksityisen hoidon tuen jälkeen alla mainituista hinnoista jää perheen maksettavaksi tuloista riippuen enintään 290€/kk:

                     Kokopäivähoito, 5 – 9 h / pv, yli 3-v 757,25 € / kk

                     Kokopäivähoito, 5 – 9 h / pv, alle 3-v 862,25 € / kk

Kysy myös puolipäivähoitoa!

Ryhmien koko

Jokaisessa ryhmässä voi olla enintään neljä alle kouluikäistä lasta. Tämän lisäksi ryhmässä voi olla yksi eskari- tai koululainen puolipäiväisenä.

Hoitopaikan aukiolo

Hoitopaikka on auki arkisin 7.30-16.30. Hoitaja voi halutessaan sopia asiakasperheiden kanssa myös muiden toiveiden huomioimisesta erillistä korvausta vastaan.

Yhteistyö hoitoryhmien välillä

Turun Feeniks-koulu -hankkeen päivähoitoryhmät tekevät yhteistyötä toistensa kanssa. Hoitajat päättävät yhteistyön muodoista (esim. yhteiset hoitopäivät samassa hoitopisteessä, yhteiset retkipäivät).

Varahoito

Lapsen hoitajan ollessa sairaana tai muusta syystä poissa on yksityisessä perhepäivähoidossa hoidon järjestäminen vanhemman vastuulla. Turun Feeniks-koulun tukiyhdistys kuitenkin ylläpitää sijaislistaa, jolle hyväksytään lapsille ja perheille tutuiksi tulleet päivähoidon vapaaehtoiset. Varsinaisen hoitajan poissaollessa varahoito voidaan järjestää, jos joku sijaisista pääsee paikalle. Tällöin lapsi on kuitenkin vanhemman vastuulla, sillä sijaiset eivät ole päivähoidon ohjaajan hyväksymiä perhepäivähoitajia. Aina hoitajan sairastapauksen sattuessa, hoitaja tiedustelee vanhemmilta erikseen heidän halukkuuttaan viedä lapsi mahdolliseen varahoitoon tai järjestää lapsen hoito itsenäisesti.

Ruokavalio

Päivähoidossa tarjotaan lähtökohtaisesti vegaanista kasvisruokaa allergiat huomioiden. Halutessaan hoitaja voi sopia asiakasperheiden kanssa myös muiden ruokavalioiden huomioimisesta. Hoitaja voi pyytää lisämaksun muiden kuin lääkärintodistukseen perustuvien erityistoiveiden täyttämisestä.

Vapaaehtoiset

Päivähoidossamme käy tarvittaessa vapaaehtoisia joko lisäkäsinä päivähoidon arjessa tai pitämässä lapsille erilaisia työpajoja (esim. musiikki-, tanssi- tai satuhetki).