Toiminta


Turun Feeniks-koulussa toimitaan moni-ikäisessä pienryhmässä, joka mahdollistaa yksilöllisen kohtaamisen lasten ja ohjaajan välillä.

Aamu alkaa yleensä aamupiirillä, jossa käydään läpi kuulumiset sekä suunnitellaan päivän ohjelmaa. Kokouspäivinä päivä aloitetaan koulukokouksella, jossa päätetään ryhmän yhteisistä asioista ja johon kaikki voivat tehdä ehdotuksia.

Turun Feeniks-koulussa on käytössä open space -menetelmään perustuva ohjelmasuunnitelma, jonka sisältöön kaikki voivat vaikuttaa. Lapsilla on mahdollisuus pyytää tai tarjota ohjelmasuunnitelmaan haluamiaan sisältöjä ja yhdessä sovitaan, minä päivänä mitäkin puuhaa on tarjolla. Ohjelmasuunnitelmaan merkitään lasten toiveiden lisäksi ohjaajan, harjoittelijoiden ja vapaaehtoisten tarjoamat oppituokiot, kurssit sekä retket. Ryhmän päätöksenteko on keskustelevaa ja sosiokraattista.

Pienten oppituokioiden lisäksi päivään kuuluu aina ulkoilua, leikkiä tai muuta vapaata toimintaa ja toisinaan myös lepohetki. Aikataulu joustaa tarpeen mukaan mahdollistaen yksilöllisen työskentelytahdin omaa motivaatiota seuraten – keskittynyttä tekemistä ei turhaan keskeytetä.

Teemme myös retkiä lapsia kiinnostaviin kohteisiin. Olemme käyneet mm. luontoretkillä, museoissa, teatterissa, eläinklinikalla, uimahallissa, liikuntapuistoissa, arkeologisilla kaivauksilla, konserttitalolla kuuntelemassa kenraaliharjoituksia…

Toimimme luonnonläheisessä miljöössä Koroisten vanhalla maatilalla, parin kilometrin päässä Turun keskustasta. Tilaa ylläpitää Elävän Kulttuurin Koroinen ry joka vuokraa tilaa Feeniks-koululle.

Paikka on elävä kulttuurin keskus, josta löytyy viljelypalstoja, mehiläispesiä, pyöränkorjauspaja, savipaja, permakulttuuria ja kurssitoimintaa ja sunnuntaikahvila.

Turun Feeniks-koulussa ympäristö on rikastuttava ja uteliaisuuteen kannustava. Koroisilla pääsee lähelle luontoa ja sen ilmiöitä. Pihalla liikkuu fasaaneja, kyyhkyjä ja varpusia, ja viljelypalstoilla kasvaa koriste- ja hyötykasveja, joiden ympärillä pörräävät Koroisten hunajamehiläiset.

Pihalla voi leikkiä ulkoleikkejä kuten hippaa, nattaa, piilosta, mustekalaa, polttopalloa tai olla salapoliisi, joka tutkii ympäristöä. Aurajoen rannassa lapset voivat käydä aikuisen kanssa. Lähettyvillä sijaitsevassa patsaspuistossa on leikitty erilaisia hippoja ja ihka uusia keksittyjä leikkejä.

Demokraattisen koulun periaate

Turun Feeniks-koulu on Suomen ensimmäinen oppimisympäristö, joka noudattaa demokraattisten koulujen periaatetta. Euroopassa on yli sata demokraattista koulua, joiden perustana on lapsilähtöisyys ja yksilöllisyys, lapsen osallisuus, oma tiedonjano ja oppimisen ilo. Itseohjautuva oppiminen ja osallisuus ovat toiminnan keskiössä. Demokraattisessa oppimisympäristössä lapsilla ja nuorilla on todellinen mahdollisuus vaikuttaa opiskeluunsa ja yhteisönsä asioihin. Oppiminen perustuu lapsen yksilölliseen oppimistahtiin ja kiinnostuksen kohteisiin.

Toisin kuin varsinaiset demokraattiset koulut, Turun Feeniks-koulun toiminta on lapsille suunnattua kerhotoimintaa keskittyen opetuksen sijaan enemmän yhteisöllisyyden, osallisuuden ja sosiaalisten suhteiden rakentamiseen.

Lasten kanssa työskentelee opettaja ja muita tuttuja aikuisia, mm. harjoittelijoita ja vapaaehtoisia. Aikuiset vastaavat turvallisen ja omaehtoista oppimista edistävän oppimisympäristön luomisesta, mutta lapset päättävät yhdessä aikuisten kanssa itse monista ryhmän toimintaa koskevista asioista. Näitä ovat esimerkiksi yhteiset säännöt, retkikohteet, aktiviteetit, vierailijat ja ryhmän kuukausibudjetin käyttö. Päätökset tehdään koulukokouksissa.

Demokraattisessa oppimisympäristössä kasvava lapsi oppii perinteisten oppisisältöjen lisäksi taitoja, jotka kantavat elämässä pitkälle: keskustelua ja yhteistä päätöksentekoa, pitkäjänteisyyttä sekä vastuun ottamisesta niin omasta oppimisesta kuin yhteisön asioista.

Koemme, että koulujen tulisi entistä paremmin vaalia kaikista lapsista löytyvää oppimisen iloa ja sisäistä motivaatiota. Haluamme toimia rohkeana aloitteen tekijänä ja toteuttaa pilottihankkeita, joista toimivia käytäntöjä voitaisiin ottaa myös koko koulumaailman käyttöön.

Turun Feeniks-koulu on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton.

1-tyypillinen