Videoita


Tähän on koottu muutamia koulutuksen muutostarpeesta sekä vapaasta ja demokraattisesta oppimisesta kertovia videoita. Lisää löydät Youtubesta esimerkiksi hakusanoilla democratic education.

Schools of Trust –elokuva

Sir Ken Robinson puhuu koulutuksen muutostarpeesta

Sugata Mitra käsittelee itseohjautuvaa oppimista

Ramin Farhangi: Transforming Schools into Democratic Communities

Democratic School Education

Lisäksi paljon videoita löydät myös hakemalla ”Sudbury valley school”, joka on tunnetuin ja laajimmalle levinnyt demokraattisten koulujen ryhmittymä.