Keskusteleva oppimisyhteisö synnyttää hyvinvointia

Minulle oppilaiden osallisuus, sisäisen motivaation tukeminen ja oppimisen ilon säilyttäminen ovat tärkeitä arvoja. Haluan olla mahdollistaja ja enemmän tukijan roolissa. Oppilailla on into tehdä asioita, löytää ja havainnoida itse, kun siihen annetaan puitteet ja aikuinen tukee tekemistä.

Polku itseohjautuvuuteen

Polku itseohjautuvuuteen

Meidän näkemyksemme on, että tarpeiden tunnistaminen ja kunnioittaminen yhdistettynä demokraattisen koulun toimintatapoihin tarjoaa oppilaille parhaan mahdollisuuden kasvaa itseohjautuviksi oppijoiksi.