Kesäleiri onnistui yli odotusten

Turun Feeniks-koulu piti kolmepäiväisen kesäleirin Koroisilla ma 5.- ke 7.6. Osallistujat olivat moni-ikäinen 13 hengen ryhmä 6-12 vuotiaita lapsia ja leiri oli kaikille avoin. Kesäleirin aikana ja viimeisenä päivänä lapset sanoivat, että haluavat tulla mukaan myös ensi kesänä.

Kesäleirin jälkeiset palautteet olivat ihanaa luettavaa ja tunnemme onnistuneemme tämän ensimmäisen kesäleirin järjestämisessä yli odotusten. Se kannustaa meitä jatkamaan työtä lasten vuorovaikutus- ja neuvottelutaitojen kehittämisessä, sekä heidän omien vaikutusmahdollisuuksiensa parantamista.

Leirin tavoite

Leirin tavoitteena oli lisätä lasten osallisuutta, parantaa yhteistyötaitoja ja toisten huomioon ottamista. Tähän tavoitteeseen pyrittiin yhteisellä neuvottelulla, valinnanvapaudella, ristiriitojen ratkaisemiseen lasten kanssa keskustellen sekä jättämällä aikaa myös vapaaseen liikuntaan ja ulkoleikkeihin Koroisten upeassa ympäristössä.

Nämä tavoitteet onnistuivat ja leirillä tapahtui paljon myös muuta oppimista ikään kuin huomaamatta. Moni lapsista rakensi ensimmäisen puuveneensä leirillä!

Leirin suunnittelu

Leirille haettiin Turun Kaupungin kohdennettua erityisavustusta marraskuussa 2022. Kun saimme myönteisen päätöksen avustuksen myöntämisestä, lähdimme kokoamaan työryhmää leirin ympärille. Mukaan lähti Turun Feeniks-koulun aktiiveja sekä opettaja.

Leirin ohjaajiksi saatiin kolme henkeä; opettaja, lasten ohjaaja sekä yksi avustaja. Tämä aikuisten määrä oli juuri sopiva 13 hengen lapsiryhmälle ja mahdollisti lasten erilaisten tarpeiden ja toiveiden huomioonottamisen. Vastuut jaettiin aikuisten kesken; yksi vastasi ruokahuollosta, toinen päivärungon suunnittelusta ja kaikki jonkun ohjatun toiminnan toteuttamisesta. Opettaja oli kuitenkin päävastuussa leiristä ja sen rungosta.

Lapsien oli mahdollista valita, mihin työpajoihin osallistuvat ja sanoa aamu- sekä loppupiirissä mielipiteensä ja toiveensa päivien kulusta. Tällainen yhteinen sopiminen ja vapaa sana olivat avaintekijöitä leirirauhan ylläpitämisessä. Opettaja piti huolen siitä, että kaikki saivat sanoa jotakin, myös aikuiset! Leirin ohjaajien välinen kommunikaatio ja joustavuus tehtävien vaihdossa tekivät leirin ilmapiirin rennoksi.

Leirillä

Kolmen päivän ajan saatiin nauttia uusista kavereista, monenlaisista puuhista ja seikkailuista Koroisten maisemissa ja suunnitella yhteistä ohjelmaa aamupiireissä.

Leirin suosituin puuha oli erilaisten miekkojen ja laivojen nikkarointi. Laivoja uitettiin läheisellä Vähäjoella. Lisäksi puuhasimme mm. erilaisia taidetuokioita, kokkailuja keittiössä, pihaleikkejä, savitöitä ja legoja. Viimeisenä päivänä testasimme yhteistyötaitojamme leirihaasteessa.

Leiripäivillä oli runko, jota muunneltiin vain erilaisten työpajojen osalta:

8:00 – 9:00 saapuminen liukuvasti
9:00 – 10:00 kesäleirin aamukokous ja ohjattua toimintaa
11:30 – 12:00 ruokailu 
12:00 – 14:00 toimintaa
14:00 – 14:30 välipala
14:30 – 15:00 toimintaa ulkona, loppukokous
15:00 – 16:00 liukuva lähtö

Palautetta leiriltä 

“Kaikki ruuat oli hyviä. Oli kiva, että ruoka oli vegaanista. Hauska paikka, keinu ja kahlauspaikka oli parhaat.” Lapset 7- ja 10-v

“Puutyöt, ruoka, laivojen uitto ja kaverit oli kivointa” 11-vuotias

“Parasta olivat puutyöt ja veneiden uittaminen” 11-vuotias poika

“Leirin yhdessä suunniteltu ohjelma aamulla sekä loppupiiri iltapäivällä tekivät leirillä olosta helpompaa ja selkeää. Kaikki saivat piirien aikana sanoa oman mielipiteen tai fiiliksen, joka tuntui rauhoittavan. Erityiskiitos siitä ammattitaitoisille ohjaajille. Valinnanvapaus ja pakottomuus olivat myös erittäin tärkeä leirin osa lapselleni.” 11-vuotiaan kotikoululaisen vanhempi

“Kiitos teille, että annoitte lapselleni arvokkaan kokemuksen olla juuri oma itsensä ja kokemuksen, missä hän ei ole pelkästään negatiivisen palautteen kohteena. Tämä tunne kantaa häntä pitkään! Hän meni heti innoissaan päiväkotiin kertomaan leiristään, vaikka vielä ennen leiriä oli haasteita mennä aamuisin päiväkotiin.” Leiriläisen vanhempi

“Lapsellani on monenlaisia haasteita, etenkin sosiaalisissa tilanteissa. Isoin asia leirillä olikin se, miten aikuiset olivat lastani kohtaan lempeän positiivisia ja hyväksyviä. Lapseni koki tulleensa hyväksytyksi koko yhteisössä, niin lasten kuin aikuisten kesken. Ja tämä tunne ei ole aina hänelle itsestäänselvyys. Lapsi rakasti kaikkia leirin tekemisiä. Hän loisti innoissaan kertoessaan mitä kaikkea onkaan tehnyt. Miten hän on saanut olla oma tutkiva ja vilkas itsensä. Ilman, että kaikesta tekemisestä on hänelle sanottu eitä, ja esim. annettu hänen hypellä kivillä juuri omien taitojen mukaan. Oli hämmentävää, kun jo ensimmäisenä päivänä tuli lapselta kysymys, voinko olla pidempään huomenna. Kysymys, mitä ei ole tullut päiväkoti- tai koulumaailmassa. Ja silti kaiken tämän mukavan tekemisen ympärillä lapselle oli selkeää, että mitä päivän aikana tapahtuu. Hän tarvitsee paljon rutiineja ja sitä että joku kertoo mitä tapahtuu. Hän koki, ettei jäänyt epävarmaksi ohjelman osalta.” Leiriläisen vanhempi

“Lapsi mainitsi moneen kertaan leirin aikana, että kaikki lapset on niin kivoja, joten yhteys toisiin lapsiin vaikutti olevan hänelle leirin suurin anti. Hän iloitsi myös siitä, että sai itse valita tekemisensä.” 8-vuotiaan kotikoululaisen vanhempi

Kiitokset

Ohjaajille, ihanille lapsille ja vanhemmille, Elävän kulttuurin Koroinen ry:lle sekä Turun Kaupungille leirin mahdollistamisesta.