Kevään 2023 kuulumisia

Kevään opintoihin kuului monia erilaisia opetustuokioita ja ryhmämme kasvoi kahdella lapsella. Kevään aikana puuhailtiin mm. näitä:

 • mysteerien selvitystä ja pulmapähkinöitä
 • maalausta ja taiteen tekemistä
 • kyyasiantuntijan vierailu
 • retki Tuorlan observatorioon avaruuden maailmaan tutustuen
 • retki Aboa Vetukseen tutkimaan muinaista Turkua
 • Lego-ohjelmoinnin työpaja Rasekossa
 • vapaat leikit ulkona, kuten banaanihippa ja AmongUs
 • puutyöt, laivan ja pelien rakennus
 • kaarnaveneiden rakennus ja uitto
 • uutistuokio ja sanomalehtien tutkiminen
 • pulkkamäki Halisten koskella
 • muffinsien leipominen kevätjuhliin

Demokratian taitojen vahvistamista

Lasten demokratian taitojen tukeminen on yksi koulumme tärkeistä arvoista. Näitä taitoja onkin vahvistettu koulukokousten muodossa, jossa kaikki oppilaat ja opettaja yhdessä sopivat koulun tekemisistä ja säännöistä. Kevään alussa pidettiin isompi kokous, jossa päätettiin kevään ohjelmasta. Lyhyempiä koulukouksia pidettiin pitkin lukukautta, joissa käytiin läpi kevään edistymistä ja loppukevään toiveita.

Jokainen koulupäivä alkaa lyhyellä koulukokouksella, jossa osallistujat voivat kertoa aamun fiilikset. Koulukokouksessa sovitaan myös päivän kulusta, jotta kaikki ovat tietoisia siitä, mitä ja milloin tapahtuu.

Lasten toiveita syksyksi

Lapset toivoivat lisää koulupäiviä, piilosta, opiskelua ja ulkoilua. Näihin toiveisiin pyrimme vastaamaan parhaamme mukaan, kuitenkin tiedostaen rajoitteet.

Koulupäivien lisäys tarkoittaisi myös kustannusten lisääntymistä opettajan palkan ja tilavuokran muodossa ja tällä hetkellä se ei ole mahdollista. Pyrimmekin aktiivisesti etsimään keinoja rahoituksen lisäämiseen ja siksi mm. koulukummitusten panos on meille todella tärkeä.

Maksamme opettajalle kilpailukykyistä palkkaa, sillä se parantaa sitoutumista työhön, sekä mahdollistaa toiminnan pitkäjänteisyyttä. Saammekin olla kiitollisia siitä, että meillä on ihan huippu ope!